PRAVNE USLUGE


➢Registracija pravnih lica (AD, DOO, OD, KD) i fizičkih lica (preduzetnici) u CRPS
➢Izrada svih vrsta ugovora i punomoćja
➢Izrada svih vrsta pravnih akata u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore
➢ Izrada interne regulative (Pravilnika o radu, Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o vršenju popisa, Odluke o radnom vremenu preduzeća i zaposlenih, Ugovora o zakupu poslovnog prostora)
➢ Zastupanje klijenata pred nadležnim institucijama Crne Gore
➢ Pravna pomoć prilikom zasnivanja radnih odnosa
➢ Obezbjeđivanje usklađenosti poslovanja privrednih društava sa relevantnim propisima
➢ Priprema izmjena koje se unose u statusnu dokumentaciju
➢ Kompletna pravna zaštita iz oblasti privrednog i građanskog prava
➢ Vođenje kadrovske evidencije, izrada pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa (Ugovora o radu, Ugovora o povremenim i privremenim poslovima, Ugovora o djelu, Rješenja o GO, Rješenja o plaćenom i neplaćenom odsustvu sporazumni raskid radnog odnosa, potvrda o zaposlenju, visini primanja)
➢ Pravni konsalting