KONSALTING

  • Priprema tenderske dokumentacije
  • Pravni konsalting
  • Poslovno savjetovanje 
  • Knjigovodstveni konsalting
  • Biznis planovi
  • Administrativne usluge
  • Kurirske usluge
  • Usluga prijema pošte (Zaključivanje odgovarajućeg ugovora kojim preuzimamo obavezu prijema klijentovih pošiljki, prosleđivanje prijemne pošte na željenu adresu i/ili njeno skeniranje i proslijeđivanje mail-ova na datu nam adresu). Ova usluga može biti povezana sa uslugom iznajmljivanja sjedišta, moguće je u CRPS upisati adresu kao adresu za prijem pošte.
  • Telefonska podrška (Dostupnost svim našim klijentima mimo radnog vremena)
  • Priprema projekata za sve vrste konkursa