KNJIGOVODSTVO

 • Evidentiranje finansijskog knjigovodstva prema analitičkom kontnom planu 
 • Pregled kartica kupaca i dobavljača
 • Pregled svih poslovnih transakcija 
 • Evidencija i vođenje blagajne 
 • Izrada presjeka finansijskih izvještaja (banke, poreski organi)
 • Sastavljanje i podnošenje godišnjih prijava poreza na dobit fizičkih lica
 • Sastavljanje i podnošenje PDV prijava Poreskoj upravi
 • Sastavljanje i dostavljanje obrazaca Poreskoj upravi, Zavodu za statistiku - Monstatu, PIO fondu, Centralnoj banci Crne Gore, opštini u kojoj je registrovano privredno društvo
 • Vođenje glavne knjige
 • Analitička evidencija 
 • Izrada završnog ra​čuna 
 • Prijava i odjava radnika
 • Radne dozvole
 • Obračun zarada za sve zaposlene 
 • Obračun PDV-a i drugih obaveza u skladu sa pozitivnim propisima  Crne Gore na osnovu originalne i izvorne dokumentacije klijenta
 • Plaćanje faktura putem elektronskog bankarstva
 • Vršenje kontrole ispravnosti dokumentacije koja je predmet obrade odnosno knjiženja
 • Vođenje blagajničkog dnevnika
 • Podnošenje poreskih prijava nadležnim organima 
 • Redovno preuzimanje domaćih izvoda kod banaka
 • Obilazak klijenata, savjetovanje i preuzimanje dokumentacije
 • Knjigovodstveni konsalting